Validatie van een productieplant

Crucell is een vooraanstaand biotechnologiebedrijf dat zich richt op het ontwikkelen, produceren en wereldwijd verkopen van vaccins en antistoffen ter preventie en bestrijding van infectieziekten. Het huidige portfolio van vaccins omvat onder andere hepatitis A/B, pediatrische en respiratore infectieziekten, en reizigersziekten. Het hoofdkantoor van Crucell is gevestigd in Leiden; R&D faciliteiten bevinden…

Lees verder

Training van 100 projectmedewerkers

Het ontwikkelen en aansluitend uitrollen van 18.500 nieuwe werkstations in meer dan 20 landen is een uitdagend project. Vooral wanneer deze activiteiten worden uitgevoerd door ruim 100 projectmedewerkers in een beperkte tijd. De werkzaamheden moeten dan nauw op elkaar worden afgestemd om te voorkomen dat leegloop ontstaat of het programmamanagement…

Lees verder

Innovatief project voor investeerder

Begin 2009 vond een interessant gesprek plaats tussen de algemeen directeur van CIS Beheer in Weert. Hij voorzag grote veranderingen in de manier waarop de match tussen vraag en aanbod van tijdelijk werk zou gaan plaatsvinden: waar nu veelal sprake was van intermediairs en bemiddelaars die premies tot wel 40%…

Lees verder

Nieuwe standaard voor kantoorautomatisering

De opdrachtgever was een vooraanstaand bedrijf dat in de laatste jaren een zeer snelle groei had gekend. De infrastructuur was centraal opgezet en de werkplekken vergaand gestandaardiseerd. De kosten per werkplek waren relatief laag, maar vooral de nieuwe medewerkers en de hoog opgeleide eindgebruikers klaagden steen en been: remote toegang…

Lees verder

Nieuw informatiebeleid en informatieplan

Het bedrijf had zojuist grote veranderingen bekend gemaakt: het zou worden opgesplitst in twee afzonderlijke delen die op termijn geheel zelfstandig en onafhankelijk van elkaar zouden gaan functioneren. Voor de Informatie Manager betekende deze nieuwe bedrijfsstrategie dat er werk aan de winkel was: Niet alleen was het huidige informatiebeleidsplan al…

Lees verder

Ziekenhuis vraagt onafhankelijk advies

Met de vier pijlers ZorgSaam Ziekenhuis, ZorgSaam Wooncentra, ZorgSaam Thuis en ZorgSaam Ambulance, is ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen de grootste zorgaanbieder in de regio. Door de verschillende onderdelen is ZorgSaam bovendien in staat om op elkaar aansluitende zorg te verstrekken. Het is een dynamische organisatie die aangeeft steeds op zoek te zijn…

Lees verder

Strategisch sparren

In tegenstelling tot de eigen vaste medewerkers krijgen business consultants en interim manager voortdurend de gelegenheid kennis te nemen van de werkwijzen en de ervaringen van andere bedrijven. Wanneer een opdrachtgever wordt geconfronteerd met een onverwachte verandering of verstoring, is de kans groot dat de externe medewerker al eerder met…

Lees verder