Nieuwe standaard voor kantoorautomatisering

De opdrachtgever was een vooraanstaand bedrijf dat in de laatste jaren een zeer snelle groei had gekend. De infrastructuur was centraal opgezet en de werkplekken vergaand gestandaardiseerd. De kosten per werkplek waren relatief laag, maar vooral de nieuwe medewerkers en de hoog opgeleide eindgebruikers klaagden steen en been: remote toegang…

Lees verder

Turnkey projecten

De term turn-key (of sleutel-op-de-deur) komt uit de bouwwereld maar wordt ook toegepast in andere sectoren. Onder turn-key verstaan we¬†de aanpak waarbij een enkele partij instaat voor de volledige realisatie van een project. De partij die het turn-key project uitvoert is niet alleen hoofdaannemer maar is ook het aanspreekpunt voor…

Lees verder

Projectondersteuning

Projectmanagement officeGrotere projecten beschikken doorgaans over een projectmanagement office (PMO). Hier worden rapportages geconsolideerd en de voortgang bewaakt zodat projectmanager en stuurgroep over up-to-date en correcte informatie beschikken. Maar voor het zo ver is stelt het PMO werkprocessen en procedures voor. Ook levert het templates en draagt het zorg voor…

Lees verder