Biomimicry

Biomimicry is de wetenschap en de kunst van het imiteren van ideeën en toepassingen uit de natuur om menselijke vraagstukken op te lossen, te verbeteren en duurzamer te maken. Het aantal veranderingen waarmee mensen thuis, op school en tijdens hun werk worden geconfronteerd neemt alsmaar toe. Dat vereist een hoge mate…

Lees verder

De totstandkoming van een informatiebeleidsplan

Visie, strategie/beleid en planning Aan vrijwel elke organisatie ligt een bepaalde visie ten grondslag die vaak wordt onderstreept met een missie. Visie en missie geven weer ‘waarom de organisatie bestaat, wat de organisatie wil bereiken, wat hun belangrijkste doel is’. Het realiseren en blijven realiseren van dat doel vormt het…

Lees verder

Turnkey projecten

De term turn-key (of sleutel-op-de-deur) komt uit de bouwwereld maar wordt ook toegepast in andere sectoren. Onder turn-key verstaan we de aanpak waarbij een enkele partij instaat voor de volledige realisatie van een project. De partij die het turn-key project uitvoert is niet alleen hoofdaannemer maar is ook het aanspreekpunt voor…

Lees verder

Informatiebeleid

Het informatiebeleid van een organisatie omvat de doelen, middelen en wegen om te voorzien in de benodigde informatievoorziening alsook om deze in stand te houden. Het geeft uitgangspunten en randvoorwaarden, en is afgestemd op het strategisch beleid van een organisatie. Informatie is immers geen doel op zich, maar een middel waarmee…

Lees verder

Nieuw informatiebeleid en informatieplan

Het bedrijf had zojuist grote veranderingen bekend gemaakt: het zou worden opgesplitst in twee afzonderlijke delen die op termijn geheel zelfstandig en onafhankelijk van elkaar zouden gaan functioneren. Voor de Informatie Manager betekende deze nieuwe bedrijfsstrategie dat er werk aan de winkel was: Niet alleen was het huidige informatiebeleidsplan al…

Lees verder