Marc Servaes (investeerder), Ralph Vanwersch en Pierre van MoucheBegin 2009 vond een interessant gesprek plaats tussen de algemeen directeur van CIS Beheer in Weert. Hij voorzag grote veranderingen in de manier waarop de match tussen vraag en aanbod van tijdelijk werk zou gaan plaatsvinden: waar nu veelal sprake was van intermediairs en bemiddelaars die premies tot wel 40% van de verkoopprijs opstreken, voorzag hij een véél directere link tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Hierbij zou gebruik worden gemaakt van moderne internettechnologie en zouden opslagtarieven dicht in de buurt van de € 2,50 per gefactureerd uur ontstaan. 

Een bedrijfsmodel voor dit idee bestond nog niet. En zo werd Pierre van Mouche gevraagd zo’n model te ontwikkelen met de bijbehorende bedrijfsprocessen alsook een webportal. Tot slot zou een haalbaarheidsonderzoek moeten worden gedaan en een advies gegeven voor eventuele vervolgstappen. Ralph Vanwersch die op dat moment net afscheid had genomen van YER beschikte over veel ervaring in de detacheringswereld en was goed bekend in de regio. CIS Beheer zou het investeringsproject volledig financieren terwijl Pierre en Ralph hun kennis, ervaring en netwerk zouden inbrengen. 

Het investeringsproject startte op 1 mei 2009 met een korte inventarisatieronde. Tal van gesprekken plaats met potentiële klanten zoals APG, DSM, Maastricht University, OCI en Orbis. Iedereen was positief en voorzag grote mogelijkheden. Het besluit was snel genomen om verder te gaan. En zo werden de bedrijfsprocessen ontwikkeld en werden diverse business cases uitgewerkt. Aangevuld met de expertise van Roland Leurs van CIS Websolutions werd begin augustus 2009 de eerste versie van het webportal getest. De eenvoud en gebruiksvriendelijkheid waren verbluffend en iedereen was enthousiast. 

De economische omstandigheden waren eind 2008 behoorlijk verslechterd en toen in september-oktober 2009 een haalbaarheidsonderzoek werd uitgevoerd, vielen de resultaten tegen: de potentiële klanten waren nog even positief over het portal en wilden er ook graag gebruik van maken. Maar op dìt moment waren zij allen bezig met kostenreductieprogramma’s. Daar waar nog sprake was van inhuur, probeerde men deze te beeindigen. Van nieuwe inhuur was geen sprake.

GRIP, zo werd het webportal genoemd, was een volume model. De interne kosten waren zeer laag, maar om het systeem draaiend te houden, zouden gemiddeld minimaal 50 medewerkers moeten worden bemiddeld. Dat aantal was in het actuele economische klimaat niet realistisch. Zo besloten Pierre en Ralph op 1 december 2009 een negatief advies richting de investeerder uit te brengen. ‘Wacht tot de markt weer is aangetrokken en lanceer pas dan het webportal’, zo luidde het advies dat door de investeerder werd overgenomen. Na het documenteren en overdragen van de resultaten werd het project op 31 december 2009 succesvol afgesloten.

 


Gerelateerde artikelen