De totstandkoming van een informatiebeleidsplan

Visie, strategie/beleid en planning Aan vrijwel elke organisatie ligt een bepaalde visie ten grondslag die vaak wordt onderstreept met een missie. Visie en missie geven weer ‘waarom de organisatie bestaat, wat de organisatie wil bereiken, wat hun belangrijkste doel is’. Het realiseren en blijven realiseren van dat doel vormt het…

Lees verder

Informatiebeleid

Het informatiebeleid van een organisatie omvat de doelen, middelen en wegen om te voorzien in de benodigde informatievoorziening alsook om deze in stand te houden.┬áHet geeft uitgangspunten en randvoorwaarden, en is afgestemd op het strategisch beleid van een organisatie. Informatie is immers geen doel op zich, maar een middel waarmee…

Lees verder

Nieuw informatiebeleid en informatieplan

Het bedrijf had zojuist grote veranderingen bekend gemaakt: het zou worden opgesplitst in twee afzonderlijke delen die op termijn geheel zelfstandig en onafhankelijk van elkaar zouden gaan functioneren. Voor de Informatie Manager betekende deze nieuwe bedrijfsstrategie dat er werk aan de winkel was: Niet alleen was het huidige informatiebeleidsplan al…

Lees verder