Projectmanagement is het aansturen van een project. Een project is het resultaat van een projectmatige aanpak van een reeks samenhangende activiteiten zoals het opzetten van een afdeling, het neerzetten van een gebouw of het invoeren van een ERP-systeem. Er zijn grofweg drie manieren om zo’n uitdaging aan te pakken:

 • Routematig werken; dat is vooral efficiënt omdat het een herhaling van eerdere activiteiten betreft. Er zijn vaste werkinstructies, communicatielijnen, kwaliteitscontroles enz.
 • Improviserend werken ligt het meest voor de hand wanneer iets volledig nieuws moet worden gedaan. Onder onbekende omstandigheden en met nieuwe onvertrouwde middelen.
 • Projectmatig werken ligt tussen deze twee uitersten in:
  • Het beoogde resultaat is niet volstrekt nieuw maar bevat wel een aantal nieuwe elementen;
  • Mensen uit verschillende disciplines of vakgebieden moeten samenwerken;
  • Het project is een eenmalige prestatie;
  • De beschikbare resources tijd, geld en andere middelen zijn beperkt.

In het geval van een project is altijd sprake van gestructureerde en geformaliseerde besluitvorming, fasering, opsplitsing van taken en integrale beheersing van de resources tijd, geld, documentatie en kwaliteit.

Organisaties die frequent projecten uitvoeren maken doorgaans gebruik van een formele methodiek zoals Prince2, IPMA of PMBoK. Zo’n projectmanagement methode is het resultaat van onderzoek naar best practices en kent vaak een bijna wetenschappelijke aanpak. Organisaties passen de gekozen methode echter meestal aan, aan hun specifieke eisen en wensen. Zo zijn er maar weinig organisaties die Prince2 toepassen volgens het management-by-exception principe. Vrijwel altijd worden periodieke stuurgroep- en projectmanagement bijeenkomsten toegevoegd: het verantwoordelijk management houdt nu eenmaal graag zélf grip op de voortgang en wil niet voor verstorende verrassingen komen te staan.

The InterAct Group beschikt over ruime ervaring in het leiden van projecten. Wij onderscheiden ons door vóóraf projectmanagement nauwkeurig af te stemmen, de benodigde technieken te implementeren en alle projectleden te trainen. Wanneer het project dan van start gaat, is iedereen bekend met de werkprocessen en beschikt over alle middelen om ‘on-time-in-full’ de gemaakte afspraken te realiseren. Dat kost bij de opstart iets meer tijd, maar betaalt zich later ruimschoots terug!


Gerelateerde artikelen