Bedrijven worden regelmatig geconfronteerd met een behoefte aan professionals die over specifieke kennis en ervaring beschikken. Bijvoorbeeld om een rol te vervullen in een project of om het hoofd te bieden aan de dynamiek van het moment. En ook het plotselinge vertrek van een medewerker kan de aanleiding vormen voor de dringende behoefte aan vervangende capaciteit.

De organisatie die met zo’n behoefte wordt geconfronteerd heeft vaak geen mogelijkheden om de benodigde kennis aan een nieuwe medewerker over te dragen: een gestart project kan veelal niet worden onderbroken of uitgesteld en een vertrokken manager is niet meer beschikbaar terwijl de afdeling toch aansturing nodig heeft.

Het gebruik van Interim Management (part-time of full-time) is vaak een veel betere oplossing. De Interim Manager neemt het werk snel over. In geval van een project vertrekt de Interim Manager na afloop. Is daarentegen sprake van een medewerker die zijn vertrek tevoren heeft aangekondigd, dan bestaat veelal de kans om een korte periode van overdracht af te spreken. Daarna krijgt de organisatie alle tijd om de opvolger zorgvuldig te selecteren en op te leiden. Na overdracht aan de opvolger vertrekt de Interim Manager weer. Desgewenst kan dat geleidelijk gebeuren.

Een goede Interim Manager beschikt veelal over méér kennis en een hoger opleidingsniveau dan strikt noodzakelijk. Daarmee wordt zeker gesteld dat de hij/zij zich de situatie snel eigen kan maken en adequaat kan reageren op nieuwe situaties. Daarnaast beschikt de Interim Manager over een uitgebreid netwerk van contacten die hem/haar van dienst kunnen zijn. Het komt dan ook regelmatig voor dat de Interim Manager de verwachtingen overtreft.

Interim Management van The InterAct Group is ook beschikbaar voor een organisatieveranderingstraject of voor people management. Daarmee kunnen wij snel en efficiënt een leidinggevende in uw organisatie vervangen of een belangrijke bijdrage leveren bij een acquisitie, of bij het afsplitsen van een bedrijfsonderdeel. Naast deze algemene ervaring, beschikken wij ook over ruime ervaring in het vlak van bijvoorbeeld procesverbetering, arbeidsbemiddeling en informatie & communicatie technologie.


Gerelateerde artikelen