De trusted advisor vervult een bijzondere rol voor zijn opdrachtgever. Hij beschikt vanzelfsprekend over de benodigde kennis van de business, branche en omgeving zodat hij een serieuze sparring partner is. Hij beschikt over een uitgebreid netwerk waar hij desgewenst aanvullende expertise vandaan haalt. Zijn adviezen en meningen zijn altijd betrouwbaar, bruikbaar en waardevol.

Maar daarnaast is hij ook een vertrouwenspersoon die niet alleen de business begrijpt, maar ook de normen en waarden van het bedrijf én van zijn opdrachtgever. Hij is een kundig coach en beschikt over mensenkennis. Hij heeft een luisterend oor, is niet bevooroordeeld en weet zich goed in zijn opdrachtgever te verplaatsen.

TIAG investeert graag in het opbouwen van een relatie tot trusted advisor. Zo’n relatie nemen wij bijzonder serieus en we bouwen die op voor vele jaren.


Gerelateerde artikelen