Projectmanagement volgens Biomimicry

Op 18 november 2016 verzorgt Pierre van Mouche de les Projectmanagement voor de vierde opleiding Biomimicry Business Change Manager die wordt verzorgd door het Biomimicry Centre.

Tijdens deze les wordt eerst ingegaan op klassieke projectmanagement methoden. Naast de verschillen in aanpak en focus, hebben ze allen hetzelfde doel: beheersing van het project in termen van beoogt resultaat, budget en beschikbare tijd en middelen. Uit de vele verschillende projectmanagement methoden wordt nader ingegaan op Prince2. Vervolgens wordt bekeken waarom veel projecten falen en welke lering daaruit te trekken valt.

Nadat Els Martijn de projectmanagement volgens Biomimicry heeft toegelicht, vindt uitgebreid dialoog in de groep plaats waarbij verschillende cases de revue passeren. Afwisselend nemen Els en Pierre daarbij de positie van ‘traditioneel projectmanager’ en ‘Biomimicry projectmanager’ in om de verschillen in aanpak duidelijk te maken.

Hierna worden de deelnemers in groepjes verdeeld om zelf een aantal cases uit te werken zodat ze zelf ervaring kunnen opdoen met de Biomimicry projectmanagement.


Gerelateerde artikelen