Management consultancy wordt veelel gedefinieerd als ‘advies, implementatie of verandermanagement diensten ten behoeve van het (hoger) management om de effectiviteit van de bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering en operationele processen te verbeteren’.

De vraagstukken voor de management consultant kunnen heel breed zijn waarbij aanspraak wordt gemaakt op zijn brede en diepgaande bedrijfskundige kennis en ervaring. Maar ook zeer specifieke vraagstukken worden vaak door de opdrachtgever aan de management consultant voorgelegd. Omdat niet elke consultant elk vraagstuk zal kunnen oplossen, zijn management consultants veelal gespecialiseerd. In onderstaande tabel is cursief aangegeven in welke sectoren The InterAct Group over specialistische kennis en ervaring beschikt. In de overige sectoren werken wij samen met onze partners.

Operations Consulting
Operational Excellence
Lean Manufactuering / Six Sigma
Cost Reduction / Transformation
Business Process Management
Information Management
Compliance & Validation
Finance Consulting
CFO Strategy & Vision
Finance Transformation
Finance & Accounting Process
Finance & Accounting Technology
Shared Service Centers
Change Management
Human Capital Strategy
Culture & Change Management
Workforce Transition
Leadership Development
Teambuilding
Acquisition/Divestment
Disentanglement
Supply Chain Management
Supply Chain Strategy
Procurement
Sourcing
Logistics & Warehousing
Tax Alignment Supply Chain
Outsourcing Advisory
Sourcing Strategy
Business Process Outsourcing
Offshoring
Transformation
Human Resource Management
Talent Management
Compensation & Benefits
HR Technology & Systems
HR Outsourcing Shared Services
Coaching
Recruitment
Assessment

Wij overleggen graag met u in op welke wijze wij uw vraagstukken kunnen oplossen of u daarbij kunnen ondersteunen.


Gerelateerde artikelen