Biomimicry

Biomimicry is de wetenschap en de kunst van het imiteren van ideeën en toepassingen uit de natuur om menselijke vraagstukken op te lossen, te verbeteren en duurzamer te maken. Het aantal veranderingen waarmee mensen thuis, op school en tijdens hun werk worden geconfronteerd neemt alsmaar toe. Dat vereist een hoge mate…

Lees verder

Outsourcing

Van uitbesteding of outsourcing is sprake wanneer een organisatie uitvoering geeft aan haar strategische besluit om de inzet van een deel van de eigen medewerkers en organisatiemiddelen niet langer binnen de eigen organisatie te houden maar door een gecontracteerde externe dienstenleverancier of toeleverancier te laten plaats vinden. Bij voorkeur wordt…

Lees verder

Outsourcing trajecten

Van uitbesteding of outsourcing is sprake wanneer een organisatie uitvoering geeft aan haar strategische besluit om de inzet van een deel van de eigen medewerkers en organisatiemiddelen niet langer binnen de eigen organisatie te houden maar door een gecontracteerde externe dienstenleverancier of toeleverancier te laten plaats vinden. Bij voorkeur wordt…

Lees verder

Management consultancy

Management consultancy wordt veelel gedefinieerd als ‘advies, implementatie of verandermanagement diensten ten behoeve van het (hoger) management om de effectiviteit van de bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering en operationele processen te verbeteren’. De vraagstukken voor de management consultant kunnen heel breed zijn waarbij aanspraak wordt gemaakt op zijn brede en diepgaande bedrijfskundige kennis…

Lees verder