Van uitbesteding of outsourcing is sprake wanneer een organisatie uitvoering geeft aan haar strategische besluit om de inzet van een deel van de eigen medewerkers en organisatiemiddelen niet langer binnen de eigen organisatie te houden maar door een gecontracteerde externe dienstenleverancier of toeleverancier te laten plaats vinden. Bij voorkeur wordt dan een partij gekozen voor wie de betreffende activiteiten tot de kernactiviteiten behoren.

Aan het eind van de jaren negentig en aan het begin van de 21ste eeuw was uitbesteding zeer populair bij bedrijven. Er is een ware trend ontstaan waarbij bedrijven zich concentreren op hun kerntaken (core business) en voor niet-kerntaken gebruik gingen maken van extern aangeboden diensten. De beoogde resultaten waren legio:

  • In plaats van zelf te voorzien in gekwalificeerd personeel wordt deze zorg overgedragen aan de externe dienstverlener.
  • De flexibiliteit neemt toe: eigen personeel ontslaan is veel moeilijker dan het beëindigen van het contract met de externe dienstverlener.
  • Door de keuze van de juiste dienstenleverancier kan een hogere kwaliteit worden gerealiseerd zonder dat hoge kosten moeten worden gemaakt voor bijvoorbeeld het bijscholen of vervangen van het eigen personeel.
  • Uitbesteding gaat vaak gepaard met het vrijmaken van geïnvesteerd vermogen omdat bedrijfsmiddelen kunnen worden afgestoten of verkocht aan de dienstenleverancier. Dit vermogen kan voor andere doeleinden worden aangewend.
  • De dienstenleverancier realiseert direct een schaalvergroting in zijn kernactiviteit. 

Hoewel outsourcing zeer succesvol kan zijn, zijn ook heel wat voorbeelden van (bijna) fatale mislukkingen bekend. Grote bedrijven zoals DSM waren pioniers in het uitbesteden van bijvoorbeeld hun ICT dienstverlening. Maar later werden ook weer de nodige diensten terug in huis gehaald. Niet alleen worden vaak dramatische fouten gemaakt in de partnerselectie, ook ontbreekt het vaak aan goede service level agreements en worden impliciete verwachtingen niet expliciet gemaakt. 

TIAG beschikt over ruime ervaring in uitbesteding. Wij helpen graag in het inventariseren, vaststellen en beschrijven van de uit te besteden diensten. Wij kunnen de partnerselectie begeleiden en een risicoanalyse voor u uitvoeren. Ook kunnen we de uitbesteding begeleiden, de kwaliteit bewaken en zonodig (helpen) bijsturen.


Gerelateerde artikelen