Projectmanagement office
Grotere projecten beschikken doorgaans over een projectmanagement office (PMO). Hier worden rapportages geconsolideerd en de voortgang bewaakt zodat projectmanager en stuurgroep over up-to-date en correcte informatie beschikken. Maar voor het zo ver is stelt het PMO werkprocessen en procedures voor. Ook levert het templates en draagt het zorg voor het projectdossier. Het vervult een belangrijke rol in de kwaliteitsbewaking en neemt de projectmanager en de stuurgroep een hoop werk uit handen. TIAG beschikt over veel ervaring in het opzetten en bemensen van een professioneel PMO.

Projectcommunicatie
Tijdens projecten is communicatie tussen projectleden onderling alsook tussen projectteam en stake holders alsook anderen in de directe omgeving van groot belang. Goede communicatie voorkomt verkeerde verwachtingen en voorkomt ongewenste verrassingen. Het communicatieplan dat als onderdeel van een projectplan wordt opgesteld, moet dan ook worden gezien als een kritische succesfactor voor het project. TIAG helpt u graag met het opstellen van een communicatieplan en het invullen van de projectcommunicatie op alle lagen in de organisatie.

Training van de projectleden
Projecten worden veelal bemand door interne medewerkers aangevuld met externe inhuur of leveranciers. Hoewel het doorgaans allemaal professionals zijn, hanteren ze niet allemaal dezelfde werkwijzen. Daarom adviseert TIAG het project team vóór aanvang van het serieuze werk zorgvuldig te trainen. Daarbij wordt de nadruk gelegd op projectmanagement, rapportage, procedures en onderlinge relaties. Wanneer de training met succes is afgerond, is het projectteam gereed om haar taken te gaan uitvoeren. En goede training van het projectteam verdient zich in de praktijk zéér snel terug!

Verandermanagement
Wanneer een project tot veranderingen in werkwijzen, processen, procedures of organisatie leidt, is verandermanagement of change management noodzakelijk. Maar niet elke manager heeft ervaring in dit vlak. Vaak heeft de projectleider helemaal geen tijd om verandermanagement voor zijn rekening te nemen. In sommige gevallen liggen de te realiseren veranderingen erg gevoelig en kan het verstandiger zijn aparte change manager aan te stellen die direct rapporteert aan de stuurgroep. TIAG kan helpen door de noodzakelijke veranderingen in kaart te brengen, gevoeligheden te onderzoeken en hulpmiddelen aan te reiken om de veranderingen op een verantwoorde manier succesvol vorm te geven. Niet voor niets spreken wij van ‘management of change’.


Gerelateerde artikelen