Samenwerken spreekt voor zich. We streven gemeenschappelijke doelen na. Het is effecient en effectief. Het is prettig en in ieders voordeel…  Helaas, zo eenvoudig is dat niet. En vanzelf gaat het al helemaal niet.

Verreweg de meeste mensen voorzien in hun levensonderhoud door tegen betaling werk te verrichten. En er zijn maar weinig mensen die dat in volledige afzondering doen. Samenwerken is voor ons dus belangrijk en het loont de moeite daar energie in te steken.

Voor groepen tot circa 15 deelnemers organiseert The InterAct Group workshops.

The InterAct Group maakt gebruik van eenvoudige instrumenten om een team of kleine afdeling succesvoller met elkaar te laten samenwerken. In een workshop van één of twee dagdelen leren de deelnemers hun eigen gedragspatroon en dat van anderen te herkennen. Ze ontwikkelen begrip en respect voor elkaar en leren met de onderlinge verschllen om te gaan zonder dat conflicten ontstaan.

Samenwerken klinkt heel eenvoudig en vanzelfsprekend. Maar dat is het zeker niet!


Gerelateerde artikelen