Ontwikkelingen zoals zelfsturing, duurzame inzetbaarheid en vitaliteit vragen van mensen in organisaties, dat ze proactief zijn en de regie over hun loopbaan en hun leven in eigen hand nemen.  Ondernemerschap wordt vanuit dit perspectief gedefinieerd als het beschikken over de capaciteiten, het talent, om zelf ongevraagd initiatieven te nemen en deze samen met anderen om te zetten tot acties en prestaties. Deze capaciteiten hebben betrekking op de mate van zelf sturing (leiderschap), de mate van beïnvloeding (zeggenschap), de mate van kansen en talenten benutten (vakmanschap) en de mate om te komen tot  groei en ontwikkeling (beterschap). Meer informatie hierover vind je in hoofdstuk vier van het boek ‘Tien stappen op weg naar Persoonlijk Ondernemerschap’ van Drs. Hans Heijnen.

De kernvraag bij ondernemerschap is: hoe kunnen de dingen het beste worden gedaan? Het is niet het exclusieve domein van de directie, van de top van het bedrijf. Werknemers op alle niveaus kunnen ondernemerschap ontplooien, door zich verantwoordelijk te voelen, nieuwe initiatieven te nemen, ideeën te ontwikkelen. (Paul Fentener van Vlissingen, uit: Ondernemers zijn ezels)

Intern ondernemerschap is hiervan afgeleid en heeft betrekking op initiatieven in de eigen organisatie. Zelfstandig ondernemerschap heeft betrekking op initiatieven voor eigen rekening en risico in het economisch verkeer.  Persoonlijk ondernemerschap heeft betrekking op het nemen van eigen initiatieven voor en vanuit je eigen echte zelf, van binnenuit om het beste en mooiste uit jezelf en anderen te halen.

Als een mens de roeping heeft om straatveger te zijn, dan zou hij de straat moeten vegen zoals Michelangelo schilderde, Beethoven componeerde en Shakespeare schreef. Hij zou zó de straat moeten vegen dat alle machten in hemel en aarde stil zouden worden en zeggen: Hier leefde een geweldige straatveger die zijn vak verstond. (Martin Luther King)

The InterAct Group is gecertificeerd in het gebruik van eMovement dat is ontwikkeld door Drs. Hans Heijnen en helpt om het maximale uit uzelf, uw team of uw organisatie te halen.


Gerelateerde artikelen