SamenwerkenSamenwerken is het motto van de 21ste eeuw. Het is de kern van carrière maken: succesvol omgaan met andere mensen, het vermogen om effectief samen te werken. En op dat vermogen wordt in toenemende mate beroep gedaan: tijdens je studie, in je sociale omgeving en natuurlijk op je werk. Want het aantal beroepen dat je volledig individueel kunt uitvoeren zonder veel contact met anderen is in de laatste decenia extreem gedaald. Sommigen beweren dat over enkele jaren géén beroepen meer over zijn die je helemaal alleen kunt uitvoeren; die beroepen waar dat nu nog bij lukt, zullen worden vervangen door robots en automatisering (…)

Door samen te werken worden kennis en ervaring gedeeld. Mensen vullen elkaar aan en nieuwe kennis en ervaring ontstaat. En dat is goed voor ons allen.
Maar samenwerken is ook gewoon prettig. Het levert meer op dat alléén werken. Méér in termen van plezier, bevrediging, succes en ook geld.

TIAG probeert samenwerken op alle mogelijke manier te stimuleren. Allereerst door eigen kennis en ervaring te delen via haar website, social media, blogs en natuurlijk face-to-face met haar relaties. Daarnaast ook door actief samenwerking te zoeken. Met concollegae, met andere bedrijven, scholen en netwerken. En, kijkend naar het aantal partijen waarmee wij samenwerken, zijn we daar behoorlijk succesvol in!


Gerelateerde artikelen