Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een term die veel wordt gebruikt door grote multinationals. Het MKB gebruikt meestal de term Duurzaam Ondernemen.

Het is een vorm van ondernemen die is gericht op economische prestaties (profit), met respect voor de sociale kant (people) en binnen ecologische randvoorwaarden (planet). Deze vorm van ondernemen is velen van ons bekend als  Tripple-P. Duurzaam ondernemen en MVO zijn niet nieuw, maar daarom niet minder belangrijk!

Duurzaam ondernemen komt in drie dimensies tot uitdrukking:

  1. Normen en waarden waarvoor het bedrijf staat. Veelal zijn deze beschreven in een gedragscode of zogenoemde compliance-regels.
  2. Maatschappelijke verantwoordelijkheid van het bedrijf: de manier waarop het bedrijf zijn kernactiviteiten uitvoert en verantwoordelijkheid neemt ten aanzien van milieu en sociale context. Met name hier wordt de term Triple-P veel gebruikt.
  3. Maatschappelijke betrokkenheid van het bedrijf: de manier waarop het bedrijf iets teruggeeft aan de samenleving.

TIAG doet haar best zelf duurzaam te ondernemen en duurzaam ondernemen bij haar relaties te stimuleren.