Nieuwe website voor Basisschool Sint Petrus

Joop Brouns, directeur van Basisschool Sint Petrus in Sittard neemt de nieuwe website voor zijn school dankend in ontvangst van Pierre en Raimond van Mouche.

Naar aanleiding van de uitstekende ervaringen met de ontwikkeling van de web site voor Basisschool Leyenbroek, heeft Joop Brouns, directeur van Basisschool Sint Petrus, The InterAct Group verzocht ook voor deze school een nieuwe website te ontwikkelen.

Omdat ook voor de ontwikkeling van deze website geen budget voorhanden was, is dankbaar gebruik gemaakt van de eerder ontwikkelde site van Basisschool Leyenbroek. Deze site is gekopieerd en heeft als basis gediend. Inhoud en vormgeving zijn volledig aangepast aan Basisschool Sint Petrus zodat het toch een heel nieuwe site is geworden. Deze is op 1 oktober 2007 aan Joop aangeboden.

Ouders van kinderen in de regio kunnen middels de website kennis maken met de school. Ze kunnen vragen stellen aan de leerkrachten en formele documenten zoals statuten en leerplan online raadplegen. Ook later wanneer hun kinderen naar Basisschool Sint Petrus gaan, biedt de website een handige en prettige omgeving om contact te onderhouden. Hiertoe publiceert de school regelmatig foto’s in een online foto-album; desgewenst kunnen de ouders de foto’s zelfs downloaden en (laten) afdrukken. En natuurlijk wordt ook regelmatig nieuws gepubliceerd en wordt het schoolblad ‘Het Petruspraatje’ nu ook digitaal aangeboden.

De web site is ondergebracht bij UniLogic, de huisleverancier van de Focus scholen in de regio Sittard. De ontwikkeling heeft in nauwe samenwerking met Sarah Salden (ICT coördinator) en Raimond van Mouche (Lexerim) plaats gevonden.


Gerelateerde artikelen