Business continuity en cyberweerbaarheid

Door de voortdurende en snelle evolutie van cyberdreigingen is het niet langer voldoende om eenmalige beschermingsmaatregelen te implementeren. In plaats daarvan is het in onze steeds digitalere wereld van cruciaal belang om voortdurend maatregelen te nemen en te verbeteren om de weerbaarheid tegen cyberaanvallen te vergroten. Dit is precies het…

Lees verder

Korte Termijn Kostenbesparing bij grote bedrijven

In de zakenwereld worden grote bedrijven vaak geconfronteerd met de noodzaak om snel kosten te besparen, maar helaas lijken ze niet altijd de juiste weg te bewandelen. Te vaak worden korte termijn beslissingen genomen zonder de gevolgen volledig te overwegen. Een van de meest voorkomende fouten is het abrupt beëindigen…

Lees verder

Thuiswerken voor iedereen

InleidingDe corona pandemie heeft ons gedwongen tot een ongekend sociaal experiment: massaal thuiswerken. Terwijl veel werknemers en werkgevers hebben ontdekt dat deze nieuwe werkvorm verrassend effectief is, lijken veel bedrijven terug te vallen in oude gewoonten. Dit artikel onderzoekt de dynamiek rond thuiswerken na corona, waarbij werkgevers terughoudend lijken en…

Lees verder

BTW Identificatienummer en BTW Nummer

In lijn met de Europese richtlijnen heeft elke ondernemer in Nederland een nieuw BTW Identificatienummer (BTW-ID) ontvangen. Dit identificatienummer is ingevoerd om de privacy beter te kunnen waarborgen: In het Omzetbelastingnummer (BTW nummer) is het burgerservicenummer (BSN) verwerkt, waardoor het eenvoudig is de natuurlijke persoon achter dit nummer vast te stellen,…

Lees verder

TIAG voldoet aan de AVG

De invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft bij veel organisaties voor onrust gezorgd terwijl de invoering volledig voorbij lijkt te zijn gegaan aan anderen. Beide situaties zijn zeer ongewenst! Het negeren van de invoering is niet verstandig: iedereen kan een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) indienen en deze heeft de…

Lees verder

Hervorming Cooperatie Biomimicry Centre

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 16 februari 2017 kijkt het Biomimicry Centre terug aar de afgelopen jaren. Speerpunten waren het succesvol verzorgen van de 3e  opleiding tot gecertificeerd Biomimicry Business Change Manager, en de succesvolle invulling van kennisdeling die door zowel bestuur alsook de leden positief is ontvangen. Helaas is…

Lees verder

TIAG is Biomimicry gecertificeerd

The InterAct Group beschikt vanaf 1 november 2016 over de certificering ‘Biomimicry Business Change Manager’ uitgereikt door het Biomimicry Centre Nederland. Biomimicry Business Change Management gaat over ‘hoe veranderingen in organisaties op een natuurlijke manier sturen en begeleiden?’. Daarbij is de grondgedachte dat strategische, operationele en innovatie gedreven veranderingen een…

Lees verder