Nieuwe website voor Basisschool Leyenbroek

TIAG biedt Basisschool Leyenbroek een website aan voor de betere profilering van de school naar buiten toe.

Joop Brouns, directeur van Basisschool Leyenbroek in Sittard heeft begin 2007 de wens uitgesproken zijn school naar buiten toe beter te profileren. De deuren staan open, er zijn open dagen en ouders zijn altijd welkom om met het directieteam of de leerkrachten bij te praten. Een mooie website ontbrak echter nog. TIAG heeft deze in de zomermaanden ontwikkeld en op 1 augustus 2007 aan Joop aangeboden.

De website helpt Joop zijn school beter te profileren: ouders van kinderen in de regio kunnen middels de website kennis maken met de school. Ze kunnen vragen stellen aan de leerkrachten en formele documenten zoals statuten en leerplan online raadplegen. Ook later wanneer hun kinderen naar Basisschool Leyenbroek gaan, biedt de website een handige en prettige omgeving om contact te onderhouden. Hiertoe publiceert de school regelmatig foto’s in een online foto-album; desgewenst kunnen de ouders de foto’s zelfs downloaden en (laten) afdrukken. En natuurlijk wordt ook regelmatig nieuws gepubliceerd en wordt het schoolblad ‘De Leydraad’ nu ook digitaal aangeboden.

Hoewel het natuurlijk noodzakelijk was enige techniek in dit project in te brengen, heeft TIAG zich voornamelijk bezig gehouden met inhoud en vormgeving. Deze diende goed te passen bij de uitstraling van de school en vooral eenvoudig en helder in het gebruik te zijn. En omdat er geen budget was voor deze website, heeft TIAG gebruik gemaakt van OpenSource programmatuur. De web site zelf is ondergebracht bij UniLogic, de huisleverancier van de Focus scholen in de regio Sittard. De ontwikkeling heeft in nauwe samenwerking met John Hertogh (ICT coördinator) en Raimond van Mouche (Lexirim) plaats gevonden.


Gerelateerde artikelen