Aanbevolen bronnen m.b.t. de AVG

Titel De Algemene Verordening Gegevensbescherming en de gevolgen voor organisaties Auteur(s) Jan Matto, Frank Baalberngen, Raima Maroud Bron Mazars Mangement consultants Website www.mazars.nl   Titel Guidelines on Data Protection Impact Assessment (DPIA) and dterminining whether processing is ‘likely to result in a high risk’ for the purposes of Regulation 2016/679…

Lees verder

Stap 3 AVG implementatie: Data Protection Impact Assessment

Gegevensbeschermingseffectbeoordeling In situaties waarin mogelijk sprake is van een hoog privacy risico zijn organisaties verplicht een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uit te voeren. Tijdens een DPIA worden privacy risico’s van gegevensverwerking in kaart gebracht om vervolgens maatregelen te kunnen nemen om die risico’s te verkleinen. Van een hoog privacy…

Lees verder

Stap 2 AVG implementatie: Documenteren

Inventarisatie De organisatie dient een inventarisatie uit te voeren van de gegevens die worden verwerkt om daarna vast te stellen welke gegevens persoonsgegevens zijn. Van de persoonsgegevens wordt vastgesteld of het ‘normale’ persoonsgegevens zijn zoals iemands naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, postcodes met huisnummers, emailadres, IP-adres, cookies, foto’s, geluidsopnames, videobeelden e.d.…

Lees verder

TIAG voldoet aan de AVG

De invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft bij veel organisaties voor onrust gezorgd terwijl de invoering volledig voorbij lijkt te zijn gegaan aan anderen. Beide situaties zijn zeer ongewenst! Het negeren van de invoering is niet verstandig: iedereen kan een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) indienen en deze heeft de…

Lees verder