Hervorming Cooperatie Biomimicry Centre

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 16 februari 2017 kijkt het Biomimicry Centre terug aar de afgelopen jaren. Speerpunten waren het succesvol verzorgen van de 3e ¬†opleiding tot gecertificeerd Biomimicry Business Change Manager, en de succesvolle invulling van kennisdeling die door zowel bestuur alsook de leden positief is ontvangen. Helaas is…

Lees verder