Hervorming Cooperatie Biomimicry Centre

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 16 februari 2017 kijkt het Biomimicry Centre terug aar de afgelopen jaren. Speerpunten waren het succesvol verzorgen van de 3e  opleiding tot gecertificeerd Biomimicry Business Change Manager, en de succesvolle invulling van kennisdeling die door zowel bestuur alsook de leden positief is ontvangen.

Helaas is vastgesteld dat de cooperatie er niet in is geslaagd de gehoopte groei te realiseren. De cooperatieleden zijn weliswaar allen actief bezig met Biomimicry, maar hun eigen business staat (wellicht geheel terecht) op de eerste plaats. Hervorming is wenselijk en inmmidels een feit:

In goed overleg is besloten het Biomimicry Centre anders vorm te geven: de opleiding worden gecontinueerd door Els Martijn als oprichter en grondleggen van het Biomimicry Centre. De Firm-of-the-Future gedachte wordt in een nieuw op te richten BV ondergebracht. En Biomimicry consultancy blijft een activiteit van de oorspronkelijke leden vanuit hun eigen bedrijven. Hoewel niet formeel georganiseerd blijven die samenwerken en kennis delen.


Gerelateerde artikelen