Titel De Algemene Verordening Gegevensbescherming en de gevolgen voor organisaties
Auteur(s) Jan Matto, Frank Baalberngen, Raima Maroud
Bron Mazars Mangement consultants
Website www.mazars.nl

 

Titel Guidelines on Data Protection Impact Assessment (DPIA) and dterminining whether processing is ‘likely to result in a high risk’ for the purposes of Regulation 2016/679
Bron Article 29 Data Protection Working party – EU
Website ec.europa.eu/justice/data-protection/index_en.htm

 

Titel Richtsnoeren voor gegevensbescherminseffectbeoordelingen en bepaling of een verwerking waarschijnlijk een hoog risico inhoudt in de zin van Verordering 2016/679
Bron Artikel 29 Groep Gegevensbescherming – EU
Website ec.europa.eu/justice/data-protection/index_en.htm

 

Titel Jaarveslag 2017
Bron Autoriteit Persoonsgegevens
Website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Titel AVG 10-stappenplan
Bron Autoriteit Persoonsgegevens
Website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Titel AVG in een notendop
Bron Autoriteit Persoonsgegevens
Website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Titel De Algemene Verordening Gegevensbescherming en de gevolgen voor organisaties
Auteur(s) Jan Matto, Frank Baalberngen, Raima Maroud
Bron Mazars Mangement consultants
Website www.mazars.nl

 

Titel Privacy Impact Assessment (PIA) – Introductie, handreiking en vragenlijst Versie 1.2
Auteur(s) Erik König en Wolter Karssenberg
Bron Norea, de beroepsorganisatie van IT-auditors
Website www.norea.nl

 

Titel Verordening 2016/ van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016
Bron Publicatieblad van de Europese Unie

 

Titel Richtsnoeren voor gegevensbescherminseffectbeoordelingen en bepaling of een verwerking waarschijnlijk een hoog risico inhoudt in de zin van Verordering 2016/679
Bron Artikel 29 Groep Gegevensbescherming – EU
Website ec.europa.eu/justice/data-protection/index_en.htm

 

Titel Recht op Privacy in hoofdstuk 1 Grondrechten
Bron Grondwet
Website www.rijksoverheid.nl

 

Titel Toetsmodel Gegevensbescherminseffectobeoordeling Rijksdienst, z2017-02873
Bron Autoriteit Persoonsgegevens
Website www.autoriteitspersoonsgegevens.nl

 

Titel Handleiding voor verwerkers van persoonsgegevens
Auteur(s) EL.B. Sauerwein en J.J. Linnemann
Bron Wet bescherming persoonsgegevens, Ministerie van Justitie
Website www.justitie.nl

 


Gerelateerde artikelen