Stap 2 AVG implementatie: Documenteren

Inventarisatie De organisatie dient een inventarisatie uit te voeren van de gegevens die worden verwerkt om daarna vast te stellen welke gegevens persoonsgegevens zijn. Van de persoonsgegevens wordt vastgesteld of het ‘normale’ persoonsgegevens zijn zoals iemands naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, postcodes met huisnummers, emailadres, IP-adres, cookies, foto’s, geluidsopnames, videobeelden e.d.…

Lees verder