Toon respect

Blijf in dialoog en leer elkaar begrijpen.
Om in harmonie te leven hoeven mensen het niet met elkaar eens te zijn. Maar het is nood-zakelijk elkaar te respecteren, elkaars meningen te accepteren en elkaar de ruimte te geven.

Lees meer

Transparantie

Open en eerlijk, geen verborgen agenda's
Mensen hoeven het niet altijd met elkaar eens te zijn, maar ze moeten elkaar wel kunnen begrijpen. Geef daarom inzicht in wat je doet, waarom en hoe.

Lees meer

Duurzaamheid en MVO

De tijd van overdadige luxe en verspilling is voorbij.
Goed is goed genoeg en soberheid mag weer. Maar waar het vooral om gaat is duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat is de luxe van vandaag en van morgen.

Lees meer

Samenwerken

Winstbejag en persoonlijke verrijking is niet meer van deze tijd.
Op zoek naar samenwerking, kennisdeling, samen scoren, samen lol hebben, samen genieten van succes en samen tegenslagen delen. Individualisme kenmerkt niet de nieuwe generaties maar de vorige generaties!

Lees meer

Werk + prive = flexibiliteit

Anytime, anyplace and anywhere.
Kinderen naar school brengen, thuiswerken, in het weekend een bespreking voorbereiden, op vakantie een paar mails beantwoorden, met je jongste 's middagseven een ijsje gaan eten.

Lees meer

Validatie van productieplant

De pharmaproducent wil de proeffabriek voor productie gaan gebruiken. TIAG ondersteunt de validatie (CSV) volgens GAMP 5.
Lees meer

projectmanagementtraining

Training van 100 projectmedewerkers

Ontwikkeling van een projectmanagementraining en bijbehorend materiaal. Klassikaal en online trainingen van medewerker in 20 landen.
Leer meer

Informatiebeleid en informatieplan

De nieuwe bedrijfsstrategie dwingt de informatie manager het bestaande informatiebeleid grondig te herzien en de planning aan te passen. 
Lees meer

Innovatief project voor investeerder

Ontwikkeling nieuw bedrijfsmodel/processen, haalbaarheidsstudie en webportal t.b.v. matching vraag en aanbod van tijdelijk werk.
Lees meer

Ziekenhuis advies

Ziekenhuis vraagt om onafhankelijk advies

TIAG interviewt directie, belangrijkste klanten en leveranciers. Rapport van aanbeveligen wordt volledig overgenomen.
Lees meer

Strategisch sparren

Strategisch sparren

Marktontwikkelingen, trends, het nieuwe werken, work/life balance, is HR voorraadbeheer, mvo, ondernemerschap, moeten wij twitteren?
Leer meer

Samenwerking met Notenboom Business School

Maastricht, 1 november 2014 - Sinds augustus 2013 is Pierre van Mouche actief als proposal-beoordelaar, afstudeerbegeleider en examinator bij Notenboom Business School in Maastricht, Eindhoven en Hilversum. In november 2014 starten zogenoemde terugkomdagen waarbij afstudeerders klassikaal worden begeleid in hun afstudeerproject. 

Lees meer...

Bezoek aan de IDS in Keulen

Keulen (D), 27 maart 2013 - Samen met Michel Steins van PromiQ bezoekt TIAG de IDS in Keulen. Dit is de grootste dentaal beurs ter wereld. Er waren meer dan 2000 exposanten en ruim 125.000 bezoekers.

Lees meer...

The InterAct Group
Morgensterstraat 42
6133 VK  Sittard (NL)

The InterAct Group verzorgt business consultancy, coaching en advies t.a.v. strategie, structuur, cultuur, personeel, systemen en management. Daarbij staat de interactie tussen opdrachtgever en consultant centraal in termen van respect, transparantie, duurzaamheid, samenwerken en flexibiliteit. En openheid en vertrouwen vormen de bindende lijm.